Direktiivin 95/46/EY kumoaminen

Artikla 94

Direktiivin 95/46/EY kumoaminen

Luku 11

Loppusäännökset

1. Kumotaan direktiivi 95/46/EY 25 päivästä toukokuuta 2018.

2. Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän asetukseen. Viittauksia direktiivin 95/46/EY 29 artiklalla perustettuun tietosuojatyöryhmään pidetään viittauksina tällä asetuksella perustettuun Euroopan tietosuojaneuvostoon.