Sõltumatud järelevalveasutused

Sõltumatud järelevalveasutused

Andmekaitsemääruse 6. peatükk sisaldab sätteid käesoleva määruse kohaldamise järelevalve eest vastutavate järelevalveasutuste ning nende ülesannete ja volituste kohta.