Oberoende tillsynsmyndigheter

I dataskyddsförordningens kapitel 6 finns bestämmelser om vilka tillsynsmyndigheter som ansvarar för att övervaka tillämpningen av denna förordning och deras uppgifter och befogenheter.

Oberoende tillsynsmyndigheter