Den registrerades rättigheter

Den registrerades rättigheter

Kapitel 3 i dataskyddsförordningen handlar om den registrerades rättigheter. Dataskyddsförordningen tillför den registrerade en hel del nya rättigheter, t.ex. begränsningar av behandlingen.