Samarbete och enhetlighet

Samarbete och enhetlighet

Kapitel 7 i dataskyddsförordningen handlar om samarbete mellan EU-länder, bistånd och Dataskyddsnämnden samt förordningens sammanhållning i EU-länder.