Partner

Bli vår partner

Nätverk och skickliga partner är grunden för bättre service. Tillsammans kan vi erbjuda marknader bredare och mer kompetent hjälp, vilket gör världen till en något mer datasäker plats att vara på.

Är du intresserad av att erbjuda Dataskyddsverktyget till dina kunder som en tjänst? Erbjuder du dataskyddstjänster till dina kunder och ser att vi mer allmänt kan hjälpa organisationer med dataskyddsfrågor genom samarbete?

Våra partner

Matti Vepsäläinen

Matti Vepsäläinen

GDPR-konsult, utbildare, entreprenör

Jag är mycket nöjd kund och återförsäljare av Dataskyddsverktyget. Jag har framgångsrikt använt Dataskyddsverktyget för att hantera mina kunders dataskydd. Med hjälp av verktyget har ett viktigt arbete framgångsrikt implementerats i organisationer och mina kunders tillfredsställelse har ökat.